Kategorie

Newsletter

Złącza Kee Klamp

Nie ma żadnych produktów
Złącza Kee Klamp
Złącza żeliwne ocynkowane Kee Klamp

Podkategorie

 • Złącza Kee Klamp typ 10

  Trójnik jednogniazdowy - zaprojektowany do uzyskania połączenia dwóch rur pod kątem 90°. Zazwyczaj stosowany do połączenia słupka balustrady z poręczą. Stosowany także jako podstawowe wiązanie w konstrukcjach regałowych. Złączka nie może być użyta w sytuacji gdy należy w niej połączyć dwie rury. Do połączenia dwóch rur należy użyć złącza typu 25.

 • Złącza Kee Klamp typ A10

  Trójnik dzielony - zaprojektowany by umożliwić rozbudowę istniejącej (np. spawanej) konstrukcji bez konieczności jej demontażu. W złączce nie wolno łączyć rur. Złączka posiada wytrzymałość i funkcjonalność porównywalną do złącza typ 10.

 • Złącza Kee Klamp typ 12

  45° Trójnik jednogniazdowy - umożliwia połączenie dwu rur pod kątem 45°. Element najczęściej stosowany przy podporach i stężeniach.

 • Złącza Kee Klamp typ A12

  45° Trójnik dzielony kątowy - unikalne połączenie zawiasu ze sworzniem umożliwia łatwą rozbudowę istniejących konstrukcji. Często stosowane przy podporach i stężeniach.

 • Złącza Kee Klamp typ 14

  Złączka prosta – mufa - złącze służące do połączenia dwóch rur jednakowej średnicy w jednej płaszczyźnie. Jeżeli chcemy zachować stałą średnicę na całej długości (np. poręczy czy konstrukcji wieszaków na ubrania) należy rozważyć zastosowanie złączki wewnętrznej (typ 18)

 • Złącza Kee Klamp typ 15

  Kolano 90° - złącze kolano 90° najczęściej używane jest jako połączenie końcowego słupka balustrady z poręczą.

 • Złącza Kee Klamp typ 16

  Trójnik zaciskowy - szeroko stosowany do rozbudowy istniejących konstrukcji. Posiada tę samą funkcjonalność jak złacze typ 10, a dzięki otwartemu gniazdu umożliwia łatwy montaż do istniejących elementów. Alternatywnie można zastosować złącze typu A10. Śruba z łbem sześciokątnym służy jedynie jako wzmocnienie. Moment obrotowy do 15Nm.

 • Złącza Kee Klamp typ 17

  Złącze obejściowe - zaciskowe - Zaprojektowana do zrealizowania połączenia obejściowego dwóch rur pod kątem 90°. Może być użyte do rozbudowy istniejącej konstrukcji. W złączu nie należy łączyć dwóch rur. Jako alternatywę, zobacz złącza typu 45 i A45.

 • Złącza Kee Klamp typ 18

  Złączka wewnętrzna - Złącze umożliwia połączenie wewnętrzne dwu rur jednakowego rozmiaru z zachowaniem ciągłości średnicy. Nie jest tak wytrzymała jak złącze typ 14 i nie wolno jej stosować tam gdzie występują bezpośrednie obciążenia. Można ją stosować tylko z rurami o grubości ścianki 3.2mm.

 • Złącza Kee Klamp typ 19

  Regulowany trójnik narożnikowy - Stosowany w parach, umożliwia uzyskanie połączenia pod dowolnym kątem od 90° do 180°. Obliczając długość rury do projektu, należy odjąć wymiar „E” by uzyskać wynik. Zastosowanie złącza typu 19-8 z 19-85 umożliwia uzyskanie połączenia kątowego od 60° do 180°.

 • Złącza Kee Klamp typ 20

  Kolano narożnikowe - Kolano narożnikowe 90° najczęściej stosowane jest na górnej poręczy balustrady bezpieczeństwa. Można je także zastosować przy wykonywaniu ławek, stołów (np. warsztatowych) czy innych prostokątnych konstrukcji.

 • Złącza Kee Klamp typ 21

  Trójnik narożnikowy - Najczęściej stosowany jest w parze ze złączem typu 20 celem uzyskania połączenia narożnego środkowej poręczy ze słupkiem balustrady bezpieczeństwa czy innych prostokątnych konstrukcji pod kątem 90°. Słupek przechodzi przez gniazdo.

 • Złącza Kee Klamp typ A21

  Dzielony krzyżak - Kształtka ta łączy w sobie te same funkcje co złącza typu 21 i 26. Unikalne połączenie zawiasu ze sworzniem umożliwia łatwą rozbudowę istniejących konstrukcji rurowych. Złącze A21 jest wyceniane i dostarczane jako zestaw dwu odlewów oraz dwu stożkowatych sworzni, umożliwiających realizację wybranego połączenia.

 • Złącza Kee Klamp typ A26

  Dzielony krzyżak - Kształtka ta łączy w sobie te same funkcje co złącza typu 21 i 26. Unikalne połączenie zawiasu ze sworzniem umożliwia łatwą rozbudowę istniejących konstrukcji rurowych. Złącze A21 jest wyceniane i dostarczane jako zestaw dwu odlewów oraz dwu stożkowatych sworzni, umożliwiających realizację wybranego połączenia.

 • Złącza Kee Klamp typ 25

  Trójnik trzygniazdowy - Bardzo często stosowany jako połączenie górnej poręczy balustrady/barierki ze środkowym słupkiem. Złącze posiada trzy gniazda, dzięki czemu może służyć jako łącznik poziomej rury. Złącze typ 10 może być alternatywą wszędzie tam gdzie nie istnieje konieczność łączenia rur.

 • Złącza Kee Klamp typ 26

  Krzyżak dwugniazdowy - Zazwyczaj stosowany w połączeniu ze złączem typu 25 celem uzyskania połączenia 90° pomiędzy środkową poręczą a pośrednim słupkiem. Słupek przechodzi przez gniazdo.

 • Złącza Kee Klamp typ 327

  Trójgniazdowy trójnik - Stosowany przy konstrukcji barierek o nachyleniu od 11° do 30°, mocowany na pionowym, środkowym słupku. Dostępne w rozmiarach 7 i 8 i zapewnia prawidłowe działanie przy nachyleniu 11 ° - 30 ° górnej poręczy. Wypełnia lukę pomiędzy 0 ° - 11° ( typ 88 ), a 30 ° - 45 ° ( typ 30 ).

 • Złącza Kee Klamp typ 328

  Krzyżak dwugniazdowy - Stosowany przy konstrukcji barierek o nachyleniu od 11° do 30°, mocowany na pionowym, środkowym słupku. Dostępne w rozmiarach 7 i 8 i zapewnia prawidłowe działaniae przy nachyleniu 11 ° - 30 ° górnej poręczy. Wypełnia lukę pomiędzy 0 ° - 11° ( typ 89 ), a 30 ° - 45 ° ( typ 30 ).

 • Złącza Kee Klamp typ 29

  Trójnik jednogniazdowy 30°–60° - Zaprojektowany jako alternatywa dla złącza typu 12. Złącze z regulacją w gnieździe - najczęściej stosowane jest jako podpórka lub wzmocnienie. Umożliwia połączenie kątowe od 30° do 60°. Przy montażu w pozycji pionowej, kształtka jest alternatywą dla złącza typu 27. Złącze typ 27 będzie stosowane tam gdzie zaistnieje konieczność łączenia rur.

 • Złącza Kee Klamp typ 30

  Krzyżak regulowany 30°–45° - Zaprojektowany jako alternatywa dla złącza typ 28. To wychylne złącze stosowane może być przy balustradach schodowych pomiędzy środkową poręczą a pośrednim pionowym słupkiem. Złącze pozwala uzyskać połączenie od 30° do 45°.

 • Złącza Kee Klamp typ 31

  Łącznik słupkowy - Złączka zaprojektowana do budowy regałów paletowych. Zawiera w jedną kształtkę gniazdo słupka pionowego oraz gniazda bocznych połączeń rurowych ze stożkową stopą do ustalania pozycji. (Złącze dostępne tylko na specjalne zamówienie.)

 • Złącza Kee Klamp typ 35

  Krzyżak trójgniazdowy - Najczęściej używany do stężenia pionowego słupka z trzema poziomymi rurami pod kątem 90°. Gniazdo słupka jest przelotowe.

 • Złącza Kee Klamp typ A35

  Dzielony krzyżak trójgniazdowy - Unikalne połączenie zawiasu ze sworzniem umożliwia łatwą rozbudowę istniejących konstrukcji rurowych bez jakiegokolwiek demontażu. Złącze zaprojektowane do połączenia 3 rur biegnących w trzech kierunkach. Słupek przechodzi przez gniazdo.

 • Złącza Kee Klamp typ 40

  Krzyżak czterogniazdowy - Służy głównie do stężania większych konstrukcji. Mocowany na pionowym słupku centralnym pozwala na połączenie 4 poziomych rur rozmieszczonych co 90°.

 • Złącza Kee Klamp typ A40

  Dzielony krzyżak czterogniazdowy - Unikalne połączenie zawiasu ze sworzniem umożliwia łatwą rozbudowę istniejących konstrukcji rurowych bez jakiegokolwiek demontażu. Mocowany na pionowym słupku centralnym pozwala na połączenie 4 poziomych rur rozmieszczonych co 90°. Słupek przechodzi przez kształtkę.

 • Złącza Kee Klamp typ 45

  Złącze obejściowe - Zaprojektowane by uzyskać połączenie dwu rur ustawionych pod kątem 90°. Bardzo często stosowane w balustradach bezpieczeństwa. Minimalizuje ilość docinek rur z uwagi na możliwość używania rur pełnej długości przechodzących przez złącze. Rur nie można łączyć wewnątrz gniazda tej kształtki. Może zostać użyte np. do uzyskania pośredniego poziomu przy budowie regałów. Zobacz też złącze typ 145.

 • Złącza Kee Klamp typ A45

  Dzielona kształtka obejściowa - Unikalne połączenie zawiasu ze sworzniem umożliwia łatwą rozbudowę istniejących konstrukcji rurowych bez jakiegokolwiek demontażu. Złącze to zostało zaprojektowane by uzyskać połączenie dwu rur pod kątem prostym. Rura nie może być łączona w złączce. Funkcjonalność złączy 45 i A45 jest podobna.

 • Złącza Kee Klamp typ 46

  Trójnik jednogniazdowy z kształtką obejściową - Złącze używane przy budowie konstrukcji regałowych do mocowania poziomych szyn nośnych do słupków pionowych. Dla regałów z półkami zaletą jest gdy szyna nośna pozioma jest za pionowym słupkiem; przy regałach do składowania palet preferowane jest by słupek nośny pionowy był za szyną poziomą. Kształtka ta umożliwia realizację obu rozwiązań.

 • Złącza Kee Klamp typ C50

  Pojedyncze gniazdo wychylne - Kompletne złącze wychylne. Połączenie redukcyjne pomiędzy złączami typu C50 możliwe jest dla rozmiarów od 5 do 9. Szczegóły opisano przy pojedynczych elementach typu F50 i M50. UWAGA!: Złącza wychylne nie mogą być stosowane do budowy konstrukcji nośnych czy wsporczych ponieważ nie są w stanie zapewnić odpowiedniej sztywności konstrukcji. Złącza te nie zostały zaprojektowane do przenoszenia sił gnących.

 • Złącza Kee Klamp typ F50

  Element gniazda wychylnego - Jeden z elementów złącza wychylnego typu C50. Złącze to w rozmiarze 4 posiada tylko jedno ucho a w rozmiarach 5 do 9 dwa ucha. Wymiar Ø określa średnicę otworu montażowego.

 • Złącza Kee Klamp typ M50

  Uchwyt pionowy - Jeden z elementów złącza wychylnego typu C50. Może być użyte do mocowania płaskich elementów do konstrukcji rurowych. Wymiar Ø określa średnicę otworu montażowego.

 • Złącza Kee Klamp typ P50

  Złącze M50-8 z odsadzonym uchem - Zaprojektowane do mocowania różnych typów paneli czy podłoży do konstrukcji rurowych (np. sklejki, deskowania, plastykowych czy metalowych płyt). Złącze to posiada jedno odsadzone złącze kołnierzowe umożliwiające montaż powierzchniowy do konstrukcji rurowych. Kształtka często stosowana w parze ze złączem P51. Zobacz także złącze typ P57.

 • Złącza Kee Klamp typ MH50

  Uchwyt poziomy - Złącze to można użyć do montażu płaskich elementów do konstrukcji rurowych. Zaprojektowane na potrzeby sklepów do budowy półek i regałów. Może być też częścią złącza wychylnego kombinowanego typu CH50. Wymiar Ø określa średnicę otworu montażowego.

 • Złącza Kee Klamp typ C51

  Podwójne gniazdo wychylne - Kompletne złącze wychylne. Złącze C51 to połączenie dwu złączy F50 oraz M51. Wymiary złącz przy opisach typów F50 i M51.

 • Złącza Kee Klamp typ M51

  Uchwyt podwójny pionowy - Element złącza typu C51. Ta kształtka może być także zastosowana do montażu płaskich paneli do konstrukcji rurowych. Wymiar Ø określa średnicę otworu montażowego.

 • Złącza Kee Klamp typ MH51

  Uchwyt podwójny poziomy - Złącze może służyć do montażu płaskich elementów konstrukcji rurowych. Zaprojektowane zostało na potrzeby budowy regałów i półek sklepowych. Może być częścią złącza wychylnego CH51. Wymiar Ø określa średnicę otworu montażowego.

 • Złącza Kee Klamp typ P51

  Złącze M51 z odsadzonym uchwytem - Zaprojektowane do mocowania różnych typów paneli czy podłoży do konstrukcji rurowych (np. sklejki, deskowania, plastykowych czy metalowych płyt). Złącze to posiada dwa odsadzone uchwyty kołnierzowe ułatwiające montaż powierzchniowy do konstrukcji rurowych.

 • Złącza Kee Klamp typ C52

  Gniazdo wychylne, narożne - Kompletne złącze wychylne. Połączenie redukcyjne jest możliwe między rozmiarami od 5 do 8. Rozmiary podano przy złączach F50 i M52.

 • Złącza Kee Klamp typ M52

  Uchwyt narożny - Część złącza C52. Może być także użyty do mocowania płaskich elementów do konstrukcji rurowych. Wymiar Ø określa średnicę otworu montażowego.

 • Złacza Kee Klamp typ BC53

  Kolano nastawne - Złącze BC53-8 zaprojektowano jako kolano kątowe, nastawne.

 • Złącza Kee Klamp typ M53

  Element gniazda wychylnego - Część kombinowanego złącza wychylnego C53. Kształtka C53 składa się z dwu złączy M53 oraz dwu złączy F50. Wymiar Ø określa średnicę otworu montażowego.

 • Złącza Kee Klamp typ 55

  Kolano rozwartokątne nastawne - Złącze typ 55 jest alternatywą dla gięcia rur. Stosowane często na przejściach między płaszczyzną poziomą a pochylnią lub do zakończenia biegu poręczy.

 • Złącza Kee Klamp typ 56

  Kolano ostrokątne - Złącze typ 56 jest alternatywą dla gięcia rur. Stosowane często do zakończenia biegu poręczy.

 • Złącza Kee Klamp typ P57

  Zmodyfikowane złącze M50-8 - Zaprojektowane do mocowania różnych typów paneli czy podłoży do konstrukcji rurowych (np. sklejki, deskowania, plastykowych czy metalowych płyt). Złącze posiada odsadzone ucho z fasolką montażową. Zobacz też złącze P50.

 • Złącza Kee Klamp typ C58

  Łącznik ścienny wychylny - Pozwala umocować konstrukcję rurową do ściany pod dowolnym kątem. Wymiary podano przy złączach typy F50 i M58.

 • Złącza Kee Klamp typ M58

  Płytka montażowa - Złącze warte rozważenia przy montażu konstrukcji do ściany, często stosowane w parze z kształtką F50 celem uzyskania złącza wychylnego typ C58. Średnica śruby łączącej złącza to 10mm. Wymiar Ø określa średnicę otworu montażowego.

 • Złącza Kee Klamp typ P58

  Uchwyt dwustronny - Złącze zaprojektowane do mocowania różnych płaskich elementów do konstrukcji rurowych.

 • Złącza Kee Klamp typ 59

  Podstawa kołnierzowo sworzniowa - Podstawa sworzniowa z kołnierzem bez śruby mocującej; sworzeń pasuje do średnicy wewnętrznej rury o grubości ścianki 3.2 mm. Należy ją stosować tylko do lekkich, samonośnych konstrukcji.

 • Złącza Kee Klamp typ 60

  Łącznik ścienny wzmocniony - Złącze wzmocnione z szerokim kołnierzem, umożliwia przeniesienie większych obciążeń. Pozostałe informacje ujęto w opisie złącza typ 61.

 • Złącza Kee Klamp typ 61

  Łącznik ścienny - Do stosowania gdzie mocowanie służy jedynie do zachowania pozycji. Często używane do zakończenia rury przy ścianie. Otwory montażowe przystosowane do śrub z łbem wpuszczanym. Wymiar Ø określa średnicę otworu montażowego.

 • Złącza Kee Klamp typ 62

  Standardowa podstawa słupka - Idealne złącze do montażu konstrukcji do podłoża. Otwory montażowe pozwalają na użycie kotew mechanicznych i chemicznych. Dwa zestawy śrub w gnieździe zapewniają stabilność słupka. Zaleca się by stopa była zamocowana wzdłuż osi działania sił. Wymiar Ø określa średnicę otworu montażowego.

 • Złącza Kee Klamp typ 63

  Podstawa kątowa - Podobna do złącza 62, używana tam gdzie słupek montowany jest do podłoża pod kątem 45° do 60°. Złącze przeznaczone do lekkich obciążeń. Dla większych obciążeń należy stosować złącze 62 wraz z wygiętą pod odpowiednim kątem rurą. Wymiar Ø określa średnicę otworu montażowego.

 • Złącza Kee Klamp typ 64

  Boczna pionowa podstawa słupka - Zaprojektowana do montażu bocznego słupków do schodów, ramp, ścian itp. Złącze nie jest przelotowe. Dostęp do górnego otworu montażowego ograniczony jest przez tuleję montażową. Maksymalna długość śruby (wraz z łbem) nie może przekraczać 25mm. Wymiar Ø określa średnicę otworu montażowego.

 • Złącza Kee Klamp typ 65

  Boczna pozioma podstawa słupka - Złącze umożliwia boczny, odsadzony montaż słupka balustrady do ramp, podjazdów, schodów czy nabrzeży. Uchwyt nie jest przelotowy. Wymiar Ø określa średnicę otworu montażowego.

 • Złącza Kee Klamp typ 66

  Gniazdo słupka - Gniazdo słupka do montażu w betonie. Słupek może być wyjmowalny. Gniazdo zawiera złącze śrubowe do montażu słupka oraz na życzenie może zostać wyposażone w zaślepkę używaną gdy słupek został usunięty.

 • Złącza Kee Klamp typ 67

  Stopa kątowa - Złącze 67 zostało zaprojektowane by zapewnić możliwość ustawienia kąta nachylenia słupka w zakresie od 3° do maksymalnie 11°, liczone od pionu. Jest idealne do mocowania słupków balustrady na wszelkich pochylniach czy podjazdach. Wymiar Ø określa średnicę otworu montażowego.

 • Złącza Kee Klamp typ 68

  Podstawa ścienna - Uchwyt ścienny pozwala na montaż słupka balustrady do policzka schodów, ramp itp.Uchwyt nie jest przelotowy. Wymiar Ø określa średnicę otworu montażowego.

 • Złącza Kee Klamp typ 69

  Stopa słupka z mocowaniem bortnicy - Złącze zaprojektowane do budowy balustrad i barier z bortnicą (krawężnikiem/deską oporową). Otwory w podstawie stopy umożliwiają zastosowanie kotew mechanicznych i chemicznych. Boczny uchwyt posiada wygodne otwory montażowe do mocowania deski krawężnikowej. Wymiar Ø określa średnicę otworu montażowego.

 • Złącza Kee Klamp typ 70

  Podpora poręczy - Służy do mocowania poręczy lub innej konstrukcji do ściany. Kształtka jest przelotowa, bez możliwości łączenia w niej rury. Złącze 70 może służyć także do mocowania krawężnika. Otwory montażowe przygotowane są do użycia śrub z łbem stożkowym, wpuszczanym.

 • Złącza Kee Klamp typ 71

  Osłona pogodowa - Zaprojektowana dla balustrad dachowych. Służy do uszczelniania miejsca mocowania słupka przed wnikaniem wody. Mocowana jest za pomocą spoiwa. Szczegółowe montażowe dostępne na życzenie.

 • Złącza Kee Klamp typ 72

  Podpora stopnia schodów - Umożliwia montaż drewnianych, metalowych i ażurowych stopnic. Montaż odbywa się przy pomocy dwu kotew dla każdego złącza. (Dostępna na specjalne zamówienie.) Wymiar Ø określa średnicę otworu montażowego.

 • Złacza Kee Klamp typ 75

  Pierścień - Zazwyczaj stosowany do podtrzymania drugiego, nieumocowanego złącza, np. zawiasu bramy. Złącze 75 jest także przydatne w sytuacji przekroczenia max. dopuszczalnego obciążenia na mocowaniu złącza z rurą poprzez zapewnienie dodatkowego wsparcia.

 • Złacza Kee Klamp typ 76

  Hak - Złącze zazwyczaj stosowane do zawieszania łańcucha.

 • Złacza Kee Klamp typ 78

  Złącze oczkowe/ zawiasowe - Używane w połączeniu ze złączem 83 do realizacji zawiasu bramy. Wymiar Ø określa średnicę otworu gniazda zawiasu.

 • Złącza Kee Klamp typ 79

  Uchwyt poszycia - Złącze stosowane do montażu profili płytowych do konstrukcji rurowej. Złącze dostarczane jest wraz ze śrubą M6 x 50mm, uszczelką dachową, podkładką M6 i jedną nakrętką mocującą M6. Wymiar Ø określa średnicę otworu montażowego.

 • Złącza Kee Klamp typ 81

  Zacisk jednostronny - Służy do montażu paneli siatkowych wypełniających. Istnieje możliwość zastosowania tego złącza, bez elementu zabezpieczającego do mocowania innych wypełnień (np. sklejka, pleksi itp.) do grubości maksymalnej 10mm. Wszystkie złącza dostarczane są ze śrubą M6 x 35mm. Podstawowy uchwyt posiada otwór fasolkę o wymiarze 8 x 15mm. Wymiar Ø określa średnicę otworu montażowego.

 • Złącza Kee Klamp typ 82

  Zacisk dwustronny - Służy do montażu paneli siatkowych wypełniających. Istnieje możliwość zastosowania tego złącza, bez elementu zabezpieczającego do mocowania innych wypełnień (np. sklejka, pleksi itp.) do grubości maksymalnej 10mm. Wszystkie złącza dostarczane są ze śrubą M6 x 35mm. Podstawowy uchwyt posiada otwór fasolkę o wymiarze 8 x 15mm. Wymiar Ø określa średnicę otworu montażowego.

 • Złacza Kee Klamp typ 83

  Złącze sworzniowe/zawiasowe - Złącze stosowane w połączeniu z 78 do budowy zawiasu bramy.

 • Złącze Kee Klamp typ 84

  Zaślepka żeliwna - Żeliwna zaślepka rury, trudna do wyjęcia po zamontowaniu. Alternatywnym rozwiązaniem jest zaślepka plastikowa typ 77.

 • Złącze Kee Klamp typ 86

  Trójnik kątowy - Służy do mocowania końca poprzeczki barierki nachylonej od 0° do ±11° do pionowego słupka. W gnieździe słupka nie istnieje możliwość łączenia rur.

 • Złacza Kee Klamp typ 87

  Kolano kątowe - Stosowane do połączenia nachylonej od 0° do ±11° poręczy z końcowym słupkiem.

 • Złacza Kee Klamp typ 88

  Trójnik kątowy trójgniazdowy - Używany do połączenia poręczy nachylonej pod kątem od 0° do ±11° do słupka balustrady. Złącze posiada dwa poziome gniazda umożliwiające połączenie dwu fragmentów poręczy.

 • Złacza Kee Klamp typ 89

  Krzyżak kątowy dwugniazdowy - Służy do mocowania poprzeczki barierki nachylonej od 0° do ±11° do pionowego słupka. Gniazdo rury A jest przelotowe.

 • Złącza Kee Klamp typ 90

  Trójnik trzygniazdowy PGR - Stosowany do montażu poręczy do słupka bariery.

 • Złacza Kee Klamp typ 91

  Krzyżak dwugniazdowy PGR - Złącze stosowane do montażu poprzeczek bariery do słupków.

 • Złącza Kee Klamp typ 92

  Kolano PGR - Służy do zakończenia poręczy do końcowego słupka bariery.

 • Złacza Kee Klamp typ 93

  Trójnik PGR - Złącze stosowane do montażu poprzeczki bariery do końcowego słupka.

 • Złacza Kee Klamp typ 95

  Czop wewnętrzny PGR - Czop służy do przeciwdziałania ugięciu łuków barier typu PGR.

 • Złącza Kee Klamp typ 97

  Śruba dociskowa - Śruba dociskowa jest standardowo dostarczana z każdym złączem KEE SAFETY. Ochrona gwintu Kee Koat stosowana jest we wszystkich złączach Kee Klamp. Zapewnia ona czterokrotnie lepszą ochronę przed korozją niż cynkowanie galwaniczne.

 • Złącza Kee Klamp typ 105

  Uchwyt montażowy blatu - Klips służy do montażu płaskich elementów np. deskowań do konstrukcji rurowej. Dostarczany jest ze śrubą. Wymiar Ø określa średnicę otworu montażowego.

 • Złącza Kee Klamp typ 114

  Trójnik nastawny - Wewnętrzne złącze nastawne, zaprojektowane do uzyskiwania dowolnych kątów poręczy, balustrad i barierek. Używane w połączeniu z następującymi złączami 10, 15, 25 czy 45. Eliminuje potrzebę stosowania złączy typu 27, 28 wykonywanych na zamówienie.

 • Złącza Kee Klamp typ 115

  Pozioma podstawa słupka - Złącze 115 służy do mocowania słupków balustrady do policzków schodowych, ramp, podjazdów, murków itp. Złączenie jest przelotowe. Podkładka typ S115 pozwala uzyskać odsadzony montaż słupka. Wymiar Ø określa średnicę otworu montażowego.

 • Złącza Kee Klamp typ 118

  Rozeta - Osłona kołnierzowa służy do estetycznego wykończenia miejsca wbetonowania słupka.

 • Złacza Kee Klamp typ 121

  Narożne złącze obejściowe - Złącze zaprojektowane by zapewnić połączenie narożne obejściowe słupka. Obliczając długość odcinka rury poziomej naley skrócić go o wymiar 'G' natomiast wymiar ‘H’ należy dodać do długości słupka.

 • Złącza Kee Klamp typ 145

  Mufa obejściowa - Zaprojektowana do uzyskania obejścia pod kątem 90°. Ponieważ złącze to posiada dwa gniazda, umożliwia łączenie dwu poziomych rur. W celu oszczędności możliwe jest użycie złącza typ 45 zamiast 145, które będzie stosowane tylko do łączenia poziomych odcinków. Obliczając długość słupka, należy dodać do niego wymiar ‘G’.

 • Złącza Kee Klamp typ 262

  Okrągła podstawa słupka - Gładka, okrągła podstawa kołnierzowa. Pojedyńczy otwór montażowy znajduje się wewnątrz podstawy. Dwa zestawy śrubowe zapewniają większą stabilność słupka. Wymiar Ø określa średnicę otworu montażowego.

 • Złącza Kee Klamp typ 265

  Odsadzona podstawa słupka - Boczne mocowanie słupka balustrady, bariery, poręczy itp. Złącze nie jest przelotowe. Zaprojektowane by umożliwić odsadzenie słupka od płaszczyzny montażu. Wymiar Ø określa średnicę otworu montażowego.

 • Złącza Kee Klamp typ 350

  Złącze okapowe - Złącze 350 zostało zaprojektowane do budowy małych konstrukcji. Zapewnia znaczną ich wytrzymałość. Wraz ze złączem kalenicowym typ 351 pozwala na budowę konstrukcji kratowej. Podwójne zestawy śrubowe w każdym gnieździe kratownicy pozwalają uzyskać znaczącą wytrzymałość. Złącze bardzo często stosowane do budowy wiat i zadaszeń.

 • Złącza Kee Klamp typ 351

  Złącze kalenicowe - Złącze służące głównie do budowy wiat i konstrukcji kratowych. Razem ze złączem 350 stanowi kompletne rozwiązanie do budowy konstrukcji kratowych. Podwójne zestawy śrubowe w każdym gnieździe kratownicy pozwalają uzyskać znaczącą wytrzymałość.

 • Inne złącza Kee Klamp

  UWAGA!: Nie znalazłeś interesującego Cię złącza? Napisz do nas a postaramy się Ci pomóc! test